790-472-068 biuro@esensai.pl

Pole Dance

Zajęcia

POLE DANCE – nauka figur, przejść i kombinacji głównie na rurce statycznej.

Podział na poziomy (oznaczenia w grafiku jako P0, P1 itd. oznaczają poziom zajęć): 

0 – początujący dla osób, które pierwszy raz biorą udział w tego typu zajęciach

1,2 – początkujący 

3,4 – średniozaawansowany

5 – zaawansowany

M – master

EXOTIC POLE

EXOTIC – zajęcia odbywają się w butach tzw. “szklanki” (można zacząć bez lub wypożyczyć je u nas) 

Rodzaje zajęć exotic do wyboru:

Exotic od podstaw (Exotic Basic / Exotic Basic Open)

Zajęcia taneczne, bez trików na rurce. Na tych zajęciach poznajemy podstawowe ruchy dla tej odmiany pole dance, czyli nauczymy się fal ciałem, kółeczek każdą częścią ciała, machania włosami czy nogami. Poznamy podstawowe przejścia połączone w choreografię, stopniowo przechodząc do coraz trudniejszych przejść, i sekwencji tanecznych.

Zajęcia odpowiednia dla osób, które zaczynają swoją przygodę z exotic-iem, są również odpowiednie dla osób które nie chodzą na zwykłe zajęcia pole dance.

 

Exotic Flow

Tu przede wszystkim tańczymy! Nabieramy gracji, kołyszemy biodrami i machamy włosami . Tempo choreografii jest umiarkowane.
Nie ma tu żadnych triczków dlatego poziom jest otwarty dla wszystkich nawet tych co nie trenują rurki.

 

Russian Exotic

Zajęcia taneczne o charakterze mocniejszych ruchów i przejść. Nie ma tu triczków jednak styl i tempo choreografii jest mocniejsze niż w przypadku zajęć Exotic Flow. Te zajęcia są dynamiczniejsze, mniej w nich sensualnych ruchów.

 

Exotic Hard

Na tych zajęciach również „tylko” tańczymy. Bez wykonywania trików w powietrzu, jednak pojawiają się tzw. triki podłogowe, skoki, itp. Tutaj tempo choreografii jest dość szybkie, dynamiczne z akcentem. Dla tych co lubią się pożądnie zmęczyć.
Ze względu na tempo choreografii zalecamy zajęcia osobom, które już chodziły na zajęcia taneczne oraz ukończyły poziom podstawowy na rurce.

 

Exotic Tricks

Na tych zajęciach uczymy się exo-triczków, kombinacji na rurce czy podłodze wykonywanych w butach tzw. szklankach.

Zajęcia odpowiednia są dla osób, które ukończyły poziom podstawowy pole dance, chodzą na zajęcia taneczne exotic i chcą podnieść swoje umiejętności o efektowne triczki w stylu exotic.

 

EROTIC POLE

EROTIC POLE

https://youtu.be/QHpEG355qAg

Zajęcia otwarte dla wszystkich, tutaj uczymy się jak zostać prawdziwą  kocicą, nauczymy się poruszać z gracją, jak być sexy i jak ładnie zdjąć z siebie ubrania. Jeśli chcesz zrobić prezent i zatańczyć dla niego to polecamy ten kurs. Zajęcia odbywają się w butach tzw. “szklanki” (można zacząć bez) 

POLE ROUTINE

POLE ROUTINE – to kurs podczas, którego nauczysz się pełnej długiej choreografii w butach typu “szklanki” (można też boso)

Choreografia zawiera elementy floorworku, ale również kombinacje czy figury na rurce dostosowane do poziomu zajęć.

STRETCHING

STRETCHING – zajęcia z rozciągania ważnego nie tylko przy trenowaniu pole dance, ale potrzebne w życiu codziennym. Zajęcia otwarte dla każdego bez względu na poziom czy stopień rozciągnięcia. Instruktor pokazuje kilka wersji ćwiczeń: podstawowe, bardziej zaawansowane i te najbardziej zaawansowane w zależności od możliwości uczestników. Dzięki czemu na każdym poziomie możesz uczesniczyć w tych zajęciach wykonując wersję ćwiczeń dostosowanych do Twoich możliwości.

 

W grafiku każdy streching podpisany jest nad jaką partią ciała skupiamy nasze rozciągnie. 

Tych zajęć szukaj w grafiku na sali 1.

 

REGULAMIN skrócony - najważniejsze zasady
a) Członkowstwo       KARNET: Zasady
1. Zakup karnetu
Członkostwo miesięczne w którego skład wchodzi miesięczny karnet na
wejścia zależne od wybranego pakietu wejść:
4 wejścia – 150zł
8 wejść – 240zł
12 wejść – 330zł
16 wejść – 399zł
Kupujemy wybraną ilość wejść na miesiąc na zajęcia. Jeden karnet
obowiązuje na wszystkie dowolnie wybrane zajęcia w naszej szkole.
Kupujemy wejściówki. Ile mamy wykupionych wejść z tylu zajęć można
skorzystać.
Każda ilość ważna jest 1 miesiąc.
Nie ma możliwości przedłużenia tej daty (w przypadku świąt i dni wolnych
należy wejścia odbrobić w innej grupie, dopisując się poprzez aplikację
2. Zapisy do grupy
Zapisów na stałe do grup dokonujemy poprzez recepcję Esensai
(telefonicznie 790-472-068 – w godz. otwarcia studia lub bezpośrednio w
recepcji)
Jeśli kursant nie ma konta na aplikacji Esensai, recepcja takie konto
zakłada danej kursance (należy je mailowo aktywować)
Jeśli chcemy zapisać się do jakieś grupy jednorazowo bądź nie chcemy być
na stałe w żadnej grupie wtedy zapisu na każde zajęcia dokonujemy
samodzielnie używając aplikacji Esensai.
W każdym momencie możemy zapisać się na każde zajęcia jednorazowo jeśli
dostępne są wolne miejsca.
3. Nieobecności/Odbrabianie zajęć
Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy pojawić się na zajęciach w swojej
grupie należy taką nieobecność zgłosić używając aplikacji Esensai
najpóźniej do 3h przed planowanymi zajęciami.(użyj przycisku „wypisz
się”)
Jeśli tego dokonamy nasze wejście z karnetu będziemy mogli
wykorzystać/odrobić w innej grupie do daty ważności karnetu.
Jeśli obecność nie zostanie zgłoszona, traktowane jest to jako normalnie
odbyte zajęcia i dane wejście przepada.
Jeśli uczestnik niezgłosił nieobecności i ma nieważny karnet zostanie
naliczona kara w kwocie 25zł.
W PRZYPADKU DWÓCH NIEZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI KURSANT ZOSTAJE WYPISANY Z
LISTY DANYCH ZAJĘĆ. Lub w przypadku nieaktywnego karnetu i 1
niezgłoszonej nieobecności.
Oczywiście po opłaceniu nowego karnetu można dopisać się do grupy
ponownie pod warunkiem, że wciąż dostępne są miejsca.
Jeśli uczstnik chce zrezygnować z zajęć lub grupy bardzo prosimy o
poinformowanie o tym recepcję.
b) Członkowstwo MULTI: Zasady
Nasze studio akceptuje tylko i wyłącznie karty Multisport Plus, które są
ważne TYLKO I WYŁĄCZNIE z dowodem tożsamości (należy każdorazowo okazać
dokument w recepcji)
W dwóch opcjach:
• Z dopłatą 10zł do zajęć – obowiązuje na zajęcia:
Pole Dance wszystkie poziomy (oznaczone w aplikacji poziomem oraz
dopiskiem Multi)
Exotic Basic
Exotic Flow
Exotic Hard
Exotic Russian
Erotic Pole
Pole Routine
• Bez dopłaty (opłata członkowska roczna – 50zł) – obowiązuje na
zajęcia:
Stretching (każdy)
Acro+Power (wzmacnianie plus elementy acro)
Exotic Basic Open
Multisport nie obowiązuje zajęć pole dance odbywających się na dużej
sali.
1. Opłaty
a) W przypadku zajęć z dopłatą:
Dopłaty dokonujemy z góry za miesiąc. Będąc wpisanym na kilka zajęć na
stałe w grafiku należy zapłacić odpowiednią ilość wejść z góry. Do
wyboru mamy 4, 8, 12 lub 16 dopłat.
Każda z dopłat jest ważna 1 miesiąc i w tym terminie należy pojawić się
deklarowaną ilość wejść. (W ten sposób możemy zapisać się do kilku grup)
Co oznacza, że jeśli nie możemy pojawić się na zajęciach w swojej grupie
należy wejście odbrobić w innej grupie (zapisujemy się i odwołujemy
zajęcia poprzez aplikację Esensai)
b) W przypadku zajęć bez dopłaty:
Jeśli chcemy skorzystać z zajęć nieobjętych dopłatą (tylko na odbicie
karty) należy wykupić członkowstwo w kwocie 50zł (ważność 1 rok)
Po opłaceniu członkowstwa mamy możliwość zapisywania się na zajęcia,
które obejmują tę opcję. (Dowolna ilość)
Jeśli chcemy korzystać z obu opcji należy stosować się do obu wytycznych
(wykupić dopłaty oraz osobno członkowstwo)
2. Zapisy do grupy
Zapisów na stałe do grup dokonujemy poprzez recepcję Esensai
(telefonicznie 790-472-068 – w godz. otwarcia studia lub bezpośrednio w
recepcji)
Jeśli kursant nie ma konta na aplikacji Esensai, recepcja takie konto
zakłada danej kursantce (należy je mailowo aktywować)
Jeśli chcemy zapisać się do jakieś grupy jednorazowo bądź nie chcemy być
na stałe w żadnej grupie wtedy zapisu na każde zajęcia dokonujemy
samodzielnie używając aplikacji Esensai.
W każdym momencie możemy wpisać się na każde zajęcia jednorazowo jeśli
dostępne są wolne miejsca.
3. Nieobecności/Odbrabianie zajęć
Dotyczy opcji z dopłatą i bez!
Każdą nieobecność należy zgłosić poprzez aplikację Esensai najpóźniej do
3h przed planowanymi zajęciami.
Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkować naliczeniem kary w kwocie
25zł, którą trzeba uiścić przy najbliższych zajęciach.
Jeśli opłata nie zostanie wpłacona uczestnik zostaje wykreślony z grupy,
traci członkowstwo  i wniesione wszystkie dotychczasowe opłaty.
Po dokonaniu opłaty kary uczestnik dalej może chodzić na zajęcia.
W PRZYPADKU DWÓCH NIEZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI KURSANT ZOSTAJE WYPISANY Z
LISTY DANYCH ZAJĘĆ
Po uiszczeniu wszystkich zaległości można wpisać się na nowo do grupy
pod warunkiem, że wciąż dostępne są miejsca)
Jeśli uczstnik chce zrezygnować z zajęć lub grupy bardzo prosimy o
poinformowanie o tym recepcję.
REGULAMIN pełny
Regulamin ESENSAI Pole Dance Studio (obowiązuje od 1.03.2020 roku)
I. Postanowienia Wstępne:
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu
Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a
także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.
2. Uczestnictwo w kursie w ESENSAI Pole Dance Studio jest jednocześnie
akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu i adres
mailowy).
II. Przetwarzanie danych osobowych:
  Informacje o przetwarzaniu danych
Działając zgodnie z art 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż
Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ESENSAI Malwina
Ginter-Stenka, al. Grunwaldzka 489, 80-309 Gdańsk, mail.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail : kancelaria@giodo.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków, aby
umożliwić prawidłowe wykonania usługi  lub odpowiedzieć na zapytanie
przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@esensai.pl ,
poledance@esensai.pl  na podstawie art. 6 ust1 pkt zgodność
przetwarzania z prawem
Uczestnik kursu, warsztatów i innych  zajęć organizowanych przez Esensai
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko,
adres e-mail, telefon i rozpowrzechnianie ich dalej w celu prawidłowej
pracy recepcji. Jeśli uczestnik nie wyraża na to zgody nie może
skorzystać z usług oferowanych przez firme Esensai.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. kancelaria@giodo.gov.pl
Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, w tym w formie profilowania.
II. Członkostwo:
• Członkiem Studia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie
ukończyła 18 lat, może zostać członkiem klubu za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych. Wymagana jest pisemna zgoda.
• Aktualny cennik członkostwa znajduje się na stronie www.esensai.pl w
zakładce cennik
• Każda osoba chcąca dołączyć na zajęcia musi korzystać z aplikacji
Esensai
Konto zakłada recepcja po uprzednim dokonaniu sms-owego lub mailowego
zapisu.
Na podany adres e-mail zostaną wysłane dalsze instrukcje.
Aplikację można w prosty sposób zainstalować na telefonie.
• Typy członkowska:
a) Członkowstwo KARNET: Zasady
1. Zakup karnetu
Członkostwo miesięczne w którego skład wchodzi miesięczny karnet na
wejścia zależne od wybranego pakietu wejść:
4 wejścia – 150zł
8 wejść – 240zł
12 wejść – 330zł
16 wejść – 399zł
Kupujemy wybraną ilość wejść na miesiąc na zajęcia. Jeden karnet
obowiązuje na wszystkie dowolnie wybrane zajęcia w naszej szkole.
Kupujemy wejściówki. Ile mamy wykupionych wejść z tylu zajęć można
skorzystać.
Każda ilość ważna jest 1 miesiąc.
Nie ma możliwości przedłużenia tej daty (w przypadku świąt i dni wolnych
należy wejścia odbrobić w innej grupie, dopisując się poprzez aplikację
2. Zapisy do grupy
Zapisów na stałe do grup dokonujemy poprzez recepcję Esensai
(telefonicznie 790-472-068 – w godz. otwarcia studia lub bezpośrednio w
recepcji)
Jeśli kursant nie ma konta na aplikacji Esensai, recepcja takie konto
zakłada danej kursance (należy je mailowo aktywować)
Jeśli chcemy zapisać się do jakieś grupy jednorazowo bądź nie chcemy być
na stałe w żadnej grupie wtedy zapisu na każde zajęcia dokonujemy
samodzielnie używając aplikacji Esensai.
W każdym momencie możemy zapisać się na każde zajęcia jednorazowo jeśli
dostępne są wolne miejsca.
3. Nieobecności/Odbrabianie zajęć
Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy pojawić się na zajęciach w swojej
grupie należy taką nieobecność zgłosić używając aplikacji Esensai
najpóźniej do 3h przed planowanymi zajęciami.(użyj przycisku „wypisz
się”)
Jeśli tego dokonamy nasze wejście z karnetu będziemy mogli
wykorzystać/odrobić w innej grupie do daty ważności karnetu.
Jeśli obecność nie zostanie zgłoszona, traktowane jest to jako normalnie
odbyte zajęcia i dane wejście przepada.
Jeśli uczestnik niezgłosił nieobecności i ma nieważny karnet zostanie
naliczona kara w kwocie 25zł.
W PRZYPADKU DWÓCH NIEZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI KURSANT ZOSTAJE WYPISANY Z
LISTY DANYCH ZAJĘĆ. Lub w przypadku nieaktywnego karnetu i 1
niezgłoszonej nieobecności.
Oczywiście po opłaceniu nowego karnetu można dopisać się do grupy
ponownie pod warunkiem, że wciąż dostępne są miejsca.
Jeśli uczstnik chce zrezygnować z zajęć lub grupy bardzo prosimy o
poinformowanie o tym recepcję.
b) Członkowstwo MULTI: Zasady
Nasze studio akceptuje tylko i wyłącznie karty Multisport Plus, które są
ważne TYLKO I WYŁĄCZNIE z dowodem tożsamości (należy każdorazowo okazać
dokument w recepcji)
W dwóch opcjach:
• Z dopłatą 10zł do zajęć – obowiązuje na zajęcia:
Pole Dance wszystkie poziomy (oznaczone w aplikacji poziomem oraz
dopiskiem Multi)
Exotic Basic
Exotic Flow
Exotic Hard
Exotic Russian
Erotic Pole
Pole Routine
• Bez dopłaty (opłata członkowska roczna – 50zł) – obowiązuje na
zajęcia:
Stretching (każdy)
Acro+Power (wzmacnianie plus elementy acro)
Exotic Basic Open
Multisport nie obowiązuje zajęć pole dance odbywających się na dużej
sali.
1. Opłaty
a) W przypadku zajęć z dopłatą:
Dopłaty dokonujemy z góry za miesiąc. Będąc wpisanym na kilka zajęć na
stałe w grafiku należy zapłacić odpowiednią ilość wejść z góry. Do
wyboru mamy 4, 8, 12 lub 16 dopłat.
Każda z dopłat jest ważna 1 miesiąc i w tym terminie należy pojawić się
deklarowaną ilość wejść. (W ten sposób możemy zapisać się do kilku grup)
Co oznacza, że jeśli nie możemy pojawić się na zajęciach w swojej grupie
należy wejście odbrobić w innej grupie (zapisujemy się i odwołujemy
zajęcia poprzez aplikację Esensai)
b) W przypadku zajęć bez dopłaty:
Jeśli chcemy skorzystać z zajęć nieobjętych dopłatą (tylko na odbicie
karty) należy wykupić członkowstwo w kwocie 50zł (ważność 1 rok)
Po opłaceniu członkowstwa mamy możliwość zapisywania się na zajęcia,
które obejmują tę opcję. (Dowolna ilość)
Jeśli chcemy korzystać z obu opcji należy stosować się do obu wytycznych
(wykupić dopłaty oraz osobno członkowstwo)
2. Zapisy do grupy
Zapisów na stałe do grup dokonujemy poprzez recepcję Esensai
(telefonicznie 790-472-068 – w godz. otwarcia studia lub bezpośrednio w
recepcji)
Jeśli kursant nie ma konta na aplikacji Esensai, recepcja takie konto
zakłada danej kursantce (należy je mailowo aktywować)
Jeśli chcemy zapisać się do jakieś grupy jednorazowo bądź nie chcemy być
na stałe w żadnej grupie wtedy zapisu na każde zajęcia dokonujemy
samodzielnie używając aplikacji Esensai.
W każdym momencie możemy wpisać się na każde zajęcia jednorazowo jeśli
dostępne są wolne miejsca.
3. Nieobecności/Odbrabianie zajęć
Dotyczy opcji z dopłatą i bez!
Każdą nieobecność należy zgłosić poprzez aplikację Esensai najpóźniej do
3h przed planowanymi zajęciami.
Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkować naliczeniem kary w kwocie
25zł, którą trzeba uiścić przy najbliższych zajęciach.
Jeśli opłata nie zostanie wpłacona uczestnik zostaje wykreślony z grupy,
traci członkowstwo  i wniesione wszystkie dotychczasowe opłaty.
Po dokonaniu opłaty kary uczestnik dalej może chodzić na zajęcia.
W PRZYPADKU DWÓCH NIEZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI KURSANT ZOSTAJE WYPISANY Z
LISTY DANYCH ZAJĘĆ
Po uiszczeniu wszystkich zaległości można wpisać się na nowo do grupy
pod warunkiem, że wciąż dostępne są miejsca)
Jeśli uczstnik chce zrezygnować z zajęć lub grupy bardzo prosimy o
poinformowanie o tym recepcję.
• Członkowstwo ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym
osobom.
• Członkowstwo jest wydane w dniu zawarcia umowy, na okres trwania
umowy.
• Kierownictwo Studia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy
Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
• Opłata członkowsta jest niezwracalna w żadnym wypadku (rezygnacja nie
uprawnia do zwrotu wniesionych opłat ani ich części nawet w przypadu
zdarzeń losowych, zdrowotnych, itp.)
III. Zapisy nowych osób, zasady nowych członków
1.Osoba zainteresowana zajęciami w naszym studiu musi dokonać zapisu
smsowo lub telefonicznie (w godz. otwarcia szkoły) tel. 790-472-068
podając wybraną grupę, adres mailowy oraz numer telefonu.
W odpowiedzi na takie zgłoszenie dana osoba otrzyma numer konta do
opłacenia zajęć (kwota zależna od wybranej opcji: karnet, lub dopłaty do
multisporta, lub członkowstwo)
Po dokonaniu opłaty zostanie wpisana na listę uczestników oraz zostanie
dodana do systemu kursantów Esensai. (mailowo otrzyma dane do logowania,
należy kliknąć w link i aktywować konto)
IV. Zajęcia – zasady
1.Zajęcia odbywają się przy minimalnej liczbie uczestników:
4 osoby – zajęcia pole dance (każdy poziom)
6 osób – zajęcia: Multi PoleDance, Exotic(każdy rodzaj), erotic,
streching, acro+power
2.W przypadku mniejszej liczby uczestników zajęcia grupy w której nie
uzbierała się wystarczająca liczba osób, zostają odwołane. Osoby, które
chciały przyjść na zajęcia mogą dołączyć do innych grup danego dnia lub
skorzystać z zajęć open pole.
Informację tę można sprawdzić 3h przed zajęciami.
3.Studio ma prawo rozwiązać lub połączyć grupę jeśli nie jest w niej
zapisanych na stałe minimum 8 osób na grupach karnetowych, i minimum 10
osób na grupach korzystających z kart multisport.
6. Studio ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora bez
wcześniejszego uprzedzenia.
7. Studio ma prawo odwołać zajęcia z różnych przyczyn np.: choroby
instruktora, prac remontowych itp.
W przypadku Świąt i dni wolnych od pracy, karnet NIE zostaje
przedłużony! Dokonujemy zakupu karnetu/dopłat na ilość wejść do
wykorzystania w miesiąc. Jeśli wypadają dni wolne należy wejścia
wykorzystać w innym terminie lub zakupić taką ilość godzinową w
karnecie, z której jesteśmy w stanie skorzystać.
Nie ma żadnych wyjątków w których karnet może zostać wydłużony!
Kupując karnet na daną liczbę wejść muszą z nich Państwo skorzystać do
ich daty ważności.
8. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w
okresie letnim (czerwiec-sierpień)
9. W pomieszczeniach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i
narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków,
przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem
narkotyków.
10. Klienci Studia są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w
klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług
Studia.
11. Z pomieszczeń i sprzętów Klient powinien korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo lub wynikający ze
stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Studia.
12.W salach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje zmienne
obuwie lub trening boso. Ubiór sportowy tzn. koszulka , spodenki nie
mające żadnych metalowych lub plastikowych elementów tj. ekspresy,
guziki, itp. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy również zdjąć biżuterię.
13. Studio nie podnosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy.
Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na salę.
14. W dniu odbywania zajęć nie wolno smarować się balsamami, olejkami i
innymi kremami nawilżającymi.
15. Studio ESENSAI prowadzi zajęcia tylko dla kobiet. W obiekcie mogą
przebywać jedynie osoby odbywające kurs.
16. Osoby naruszające zasady porządku w Studio będą proszone o
opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie
naruszających zasady porządku w Studio oraz postanowienia niniejszego
regulaminu, Studio może po jednokrotnym ustnym ostrzeżeniu rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może
rozwiązać Członek Studia w przypadku, gdy studio w sposób rażący lub
uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia
Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci
Studia zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do
swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
18. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie
może zgłaszać pod adresem ESENSAI Studio żadnych roszczeń z tytułu
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług
Studia, chyba że zostało to spowodowane przez Studio lub jego personel w
sposób zawiniony.
19. Jeżeli klient studia ESENSAI ma jakiekolwiek problemy zdrowotne musi
dostarczyć pisemną zgodę od lekarza, że może chodzić na zajęcia. W
przypadku, gdy takiej zgody nie dostarczy a ujawi się w jakikolwiek
sposób zły stan zdrowia danej osoby, studio nie podnosi
odpowiedzialności za dalsze pogorszenie zdrowia kursantki. Może on
również wyprosić uczestniczkę z zajęć, aż do momentu doręczenia
zaświadczenia.
20. W przypadku nie stosowania się do uwag instruktora bądź pracowników
Esensai, każdy instruktor/pracownik ma prawo wyprosić każdą taką osobę z
Sali bądź z terenu studia. Nie zwracając żadnych wniesionych opłat.
21. Osoby korzystające z zajęć OPEN STUDIO lub wynajmują salę bez
nadzoru pracowników Esensai – zobowiązane są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Osoby te ćwiczą na własną odpowiedzialność i każdy
wypadek jaki się zdarzy nie jest winą studia i studio nie będzie
ponosiło żadnej odpowiedzialności oraz klient nie może zgłaszać żadnych
roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub innych utrat na zdrowiu lub
życiu.
22. Za zgubienie kluczyka do szafki w szatni, kursantka zobowiązana jest
do dokania opłaty w wysokości 40zł
V. Postanowienia Końcowe:
1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich
treści w Recepcji oraz na stronie internetowej Studia. Klienci Studia
zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz
dostosowywania się do nich.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Studio ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin, informując o tym
klientów na stronie www.esensai.pl
ESENSAI, al. Grunwaldzka 489, Gdańsk
www.esensai.pl
Wszelkie pytania lub sprawy nie objaśnione w regulaminie prosimy
kierować:
poledance@esensai.pl lub tel. 794-077-077 (w godz. 10-12 od pon. do pt.)

 

Doświadczenie

Nasza kadra to doświadczone tancerki i trenerki z certyfikatami, tytułami mistrzów, medalistki Mistrzostw Polski, Europy i Świata!

Popularność

Nasze studio odwiedziedzają światowej sławy gwiazdy pole dance m.in. Anastasia Skukhtorova, Evgeny Greshilov, Oona Kivela, Olga Koda, Dimitri Politov i wiele, wiele innych.Na zajęcia i warsztaty do naszej szkoły przyjeżdżają kursanci z całej Europy.

Eventy

Organizujemy: warsztaty, , zawody Pole dance, lekcje w ramach wieczorów panieńskich , imprez urodzinowych, zajęcia przygotowujące do udziału w zawodach (nasze podopieczne zdobywają najwyższe podium na mistrzostwach!)

biuro@esensai.pl  | +790-472-068  

Gdańsk (Oliwa - obok salonu Mercedesa)
Al. Grunwaldzka 489