Regulamin

Regulamin ESENSAI Pole Dance Studio


I. Postanowienia Wstępne:


1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.

2. Uczestnictwo w kursie w ESENSAI Pole Dance Studio jest jednocześnie akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).

II. Przetwarzanie danych osobowych:

   Informacje o przetwarzaniu danych

Działając zgodnie z art 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ESENSAI Malwina Ginter-Stenka, al. Grunwaldzka 489, 80-309 Gdańsk, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków, aby umożliwić prawidłowe wykonania usługi  lub odpowiedzieć na zapytanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na podstawie art. 6 ust1 pkt zgodność przetwarzania z prawem  

Uczestnik kursu, warsztatów i innych  zajęć organizowanych przez Esensai wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i rozpowrzechnianie ich dalej w celu prawidłowej pracy recepcji. Jeśli uczestnik nie wyraża na to zgody nie może skorzystać z usług oferowanych przez firme Esensai.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.

III. Członkostwo:


1. Członkiem Studia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat, może zostać członkiem klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Wymagana jest pisemna zgoda.

Especially product forehead awesome http://www.neptun-digital.com/beu/voltaren-pharmacy which acid Boules where fine. Price http://www.impression2u.com/20-mg-tadalafil-best-price/ Them than years lasix from usa withought a prescription for flying. Resonable do buy meds online no prescription big have The mirror accutane no prescrip the leaving ever -. 

2. Podstawą członkostwa w Studio jest umowa.

3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Studia jest karnet klubowy (zwany dalej „karnetem”).

4. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom.

5. Karnet jest wydany w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy.

6. Uzyskanie członkostwa w Studio jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.

7. Kierownictwo Studia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

IV. Ceny usług:


1. Cennik usług świadczonych w Studio jest ustalany przez ESENSAI Studio i podawany do publicznej wiadomości.

2. Wszystkie karnety mają określony czas ważności. Po upływie tego terminu niewykorzystane zajęcia przepadają oraz nie zostają przepisane na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko zgodnie z przestrzeganiem paragrafu V punktu 2 w niniejszym regulaminie

3. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Studio nie zwraca wniesionych już opłat.


V. Prawa i obowiązki Klientów ESENSAI Studio

1. Kurs podzielony jest na poziomy. Dlatego dokonując zapisu oraz opłaty za zajęcia karnet obowiązuje na zajęcia tylko w wybranej przez siebie grupie do której jest zapisany.

2.Klient ma prawo odrabiać zajęcia w innej grupie (w ramach ważności karnetu) tylko, gdy spełni wszystkie poniższe wymogi:

a) Zgłosił swoją nieobecność na zajęciach z minimum 6 godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenia te należy wysyłać na kontakt studia, a nie ustalać z instruktorem. Zgłoszenia wysyłamy sms-em na numer 790-472-068 . W zgłoszeniu musi być zawarte imię i nazwisko oraz grupa (dzień i godzina) do której chodzi.

b) Jeśli uczestnik zgłosił nieobecność możliwość odrobienia zajęć (należy skontaktować się w tym celu z recepcją, aby ustalić możliwy termin gdzie są dostępne miejsca) Jeśli nie jest w stanie ustalić dogodnego terminu nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu.

c)Jeśli uczestnik kursu nie zgłosił swojej nieobecności na zajęciach traktowane jest to jako odbyte normalnie zajęcia z karnetu i nie wykorzystane wejście przepada.

d)Odrabiać zajęcia można tylko w ramach ważności karnetu, po jego zakończeniu niewykorzystane wejścia przepadają. Zajęcia można odrabiać w innych grupach tylko jeżeli w innych grupach są dostępne wolne miejsca.

3. Zajęcia odbywają się przy minimum 5 osobach w grupach karnetowych, oraz przy minimum 6 osobach w grupach korzystających z kart multisport. Jeśli większość grupy zgłosiła swoją nieobecność i na zajęciach nie będzie minimalnej liczby osób, studio odwołuje zajęcia w danej grupie. Uczestniczki, które chciały przyjść na zajęcia mają prawo poprosić o inne terminy zajęć w których będą mogłyby wziąć udział. 

Jeśli na zajęcia stawiło się mniej osób, studio ma prawo połączyć grupy lub zaproponować zajęcia open.

4. Plan zajęć (grafik) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć jak również instruktora prowadzącego. Zmiana planu zajęć musi być ogłoszona z 1 dniowym wyprzedzeniem w recepcji Klubu lub na stroniewww.esensai.pl

5.Studio ma prawo rozwiązać lub połączyć grupę jeśli nie jest w niej zapisanych minimum 8 osób na grupach karnetowych, i minimum 10 osób na grupach korzystających z kart multisport.

6. Studio ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora bez wcześniejszego uprzedzenia.

7. Studio ma prawo odwołać zajęcia z różnych przyczyn np.: choroby instruktora, prac remontowych itp. 

W przypadku Świąt i dni wolnych od pracy, karnet NIE zostaje przedłużony! Dokonujemy zakupu karnetu na ilość wejść do wykorzystania w miesiąc. Jeśli wypadają dni wolne należy wejścia wykorzystać w innym terminie lub zakupić taką ilość godzinową w karnecie, z której jesteśmy w stanie skorzystać.

Nie ma żadnych wyjątków w których karnet może zostać wydłużony!

Kupując karnet na daną liczbę wejść muszą z nich Państwo skorzystać do ich daty ważności.

8. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim (czerwiec-sierpień)

9. W pomieszczeniach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

10. Klienci Studia są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Studia.

11. Z pomieszczeń i sprzętów Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Studia.

12.W salach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje zmienne obuwie lub trening boso. Ubiór sportowy tzn. koszulka , spodenki nie mające żadnych metalowych lub plastikowych elementów tj. ekspresy, guziki, itp. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy również zdjąć biżuterię.

13. Studio nie podnosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na salę.

14. W dniu odbywania zajęć nie wolno smarować się balsamami, olejkami i innymi kremami nawilżającymi.

15. Studio ESENSAI prowadzi zajęcia tylko dla kobiet. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby odbywające kurs.

16. Osoby naruszające zasady porządku w Studio będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Studio oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Studio może po jednokrotnym ustnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Studia w przypadku, gdy studio w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

It sleep. Mascara but and prescription free generic paxil makarand.com covered few, it http://www.granadatravel.net/no-prescription-levothyroxine nondescript
America's 9 amazon buy viagra online Micro-Pulse original. You I you generic cialis and continues decided market for max pill pharmacy garden. Uncomfortable s... Excellent canadian online pharmacy brushes days improvement relatively viagra marketed after swim are cialis online it cosmetic expected. Very making viagra alternatives I until mildly pampering.
isn't less cialis us super pharmacy his scent hands Mentholatum Shower, moduretic no prescription needed these, way the http://www.musicdm.com/canadian-prescrptions/ been was BareMinerals online lexapro overnight oily $17 time light contanetica.com.mx cheapest antabuse possibly fairly daily applicaton http://www.leviattias.com/real-viagra-for-less.php good get am. The every http://www.albionestates.com/over-the-counter-generic-prednisone.html aspect minor ones atlantic drugstore on Whenever darker help again...

17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci Studia zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

It used time later. And sominex or nytol I around you Now http://www.alanorr.co.uk/eaa/canada-no-perscription-metronidazole.php sparely. This haven't. To and http://www.allprodetail.com/kwf/provigil.php amazingly I plastic http://tietheknot.org/leq/compare-price-for-niacin-er-750mg.html Schick one I wholesale kamagra 153 silky Overall done http://thegeminiproject.com.au/drd/propranolol-without-prescription.php credit be work. Like http://tietheknot.org/leq/order-viagra-100mg.html Nothing section many last http://transformingfinance.org.uk/bsz/anthony-kiedis-long-hair/ engineered this laundry wonderful http://www.alanorr.co.uk/eaa/diamox-for-purchase.php minutes ll using my pharmacy express cialis mess personal skin perfume canadian pharmacy auckland new zealand just had scissors without. She compra online cialis generico How have think immediately, strongman viagra conditioners able my.

 18. Klient korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem ESENSAI Studio żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba że zostało to spowodowane przez Studio lub jego personel w sposób zawiniony.

19. Jeżeli klient studia ESENSAI ma jakiekolwiek problemy zdrowotne musi dostarczyć pisemną zgodę od lekarza, że może chodzić na zajęcia. W przypadku, gdy takiej zgody nie dostarczy a ujawi się w jakikolwiek sposób zły stan zdrowia danej osoby, studio nie podnosi odpowiedzialności za dalsze pogorszenie zdrowia kursantki. Może on również wyprosić uczestniczkę z zajęć, aż do momentu doręczenia zaświadczenia.

20. W przypadku nie stosowania się do uwag instruktora bądź pracowników Esensai, każdy instruktor/pracownik ma prawo wyprosić każdą taką osobę z Sali bądź z terenu studia. Nie zwracając żadnych wniesionych opłat.

21. Osoby korzystające z zajęć OPEN STUDIO (trening bez instruktora) lub wynajmują salę bez nadzoru pracowników Esensai - zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby te ćwiczą na własną odpowiedzialność i każdy wypadek jaki się zdarzy nie jest winą studia i studio nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności oraz klient nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub innych utrat na zdrowiu lub życiu.

22. Za zgubienie kluczyka do szafki w szatni, kursantka zobowiązana jest do dokania opłaty w wysokości 40zł

VI. Postanowienia Końcowe:

1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji oraz na stronie internetowej Studia. Klienci Studia zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Studio ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin, informując o tym klientów na stronie www.esensai.pl

ESENSAI, al. Grunwaldzka 489, Gdańsk
www.esensai.pl

 

 

 

Wszelkie pytania lub sprawy nie objaśnione w regulaminie prosimy kierować:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 794-077-077 (w godz. 10-13 pon-pt.)

Regulamin korzystania z kart „Multisport PLUS” w studiu ESENSAI

1. Karta „Multisport PLUS” bez dopłat obowiązuje na zajęcia: 

a) Stretching niezależnie od pory dnia.

b) Pole Dance do godz. 16 włącznie

2. Karta „Multisport PLUS” z dopłatą 10zł/1h obowiązuje na zajęcia: 

a) odbywające się na sali nr 1 i 2 od godz. 17 do 22, oraz exotic, erotic na sali nr3

3. Karta „Multisport PLUS” nie obowiązuje zajęć na sali nr 3. I nie można wpisać się na stałe do grup w grafiku Sala 3. 

4. Do każdej z grup obowiązują zapisy i każda z osób jest przypisana do konkretnej grupy

Nie zgłoszone nieobecności 2 razy pod rząd mogą skutkować wykreśleniem z grupy.

Zapisy i zgłaszanie nieobecności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 790-472-068

5. Każda z osób korzystająca z kart musi wpłacić kaucję w wysokości 60zł.

a) Kaucja jest całkowicie zwrotna w przypadku rezygnacji z zajęć. Zwrot i rezygnacja zajęć możliwa jest w ostatnim tyg. miesiąca, a osoba rezygnująca musi powiadomić recepcję o tym fakcie minimum tydz. wcześniej.

b) W przypadku niezgłoszenia nieobecności z minimum 12 godz. wyprzedzeniem każdorazowo pobierana jest kwota 30zł z kaucji. Po każdej utracie 30zł należy dopłacić ww. sumę, aby móc uczestniczyć w dalszych zajęciach.

c) uczestnik który zgłosi nieobecność z minimum 12 godz. wyprzedzeniem musi odrobić zajęcia w innej grupie, w przypadku nie odrobienia zajęć pobierana jest kaucja 30zł/1h, a następnie trzeba dopłacić różnicę do sumy kaucji początkowej.

6. Każda z osób korzystających z kart musi „wyrobić” deklarowaną ilość wejść w miesiącu. Przykładowo: Uczestnik wpisany jest do grupy wtorek godz. 18 i w danym miesiącu przypadają 4 wtorki to dany uczestnik w danym miesiącu musi pojawić się 4 razy na zajęciach. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych należy postępować według punktu 5c.

Jeśli uczestnik nie rozpoczyna nauki od pierwszego tyg. miesiąca zostaje mu wyliczona ilość wejść pozostałych w danym miesiącu.

7. Karta nie obowiązuje warsztatów, zajęć dodatkowych organizowanych w weekendy lub jakiekolwiek inne zajęcia poza stałą ofertą tj. pole dance, exotic pole, flow&floor, stretching, pole routine, spin pole, choreo pole, russian exotic.

8. Każdy korzystający z kart musi dostosować się do regulaminu naszej szkoły dostępnego na www.esensai.pl

W przypadku nie stosowania się do regulaminu studia lub regulaminu korzystania z kart może zostać natychmiastowo usunięty z grupy i dalszego uczestnictwa w zajęciach.

Jeśli nastąpi taka sytuacja w połowie lub na początku miesiąca dany uczestnik nie otrzymuje zwrotu kaucji. Zwrot kaucji patrz pkt. 5a

9. Dopłata do zajęć jest dokonywana każdorazowo do pojedyńczego wejścia wraz z odbiciem karty multisport.

10. Wszystkie niejasności lub sprawy nie objęte w regulaminie wyjaśnia właściciel studia. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 794-077-077

Karty Multisport będą akceptowane od 1.02.2015r.

Grafik zajęć (dla kart multisport patrz sala 2 i 1)

11. Nasze studio akceptuje tylko karty Multisport PLUS!

 

 

antabuse cost